กองทุนยา

การบริหารข้อมูลระบบยา กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน และสิทธิประโยชน์ด้านยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
     
กองทุนไต

ดำเนินการบริหารโครงการล้างไต ผ่านทางช่องท้อง เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงบริการ และได้รับบริการที่ดี มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

 
     
กองทุน อบต./เทศบาล

ระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

     
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ