ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) หน่วยบริการรัฐนอก ... 07/12/2561
เอกสารประกอบการชี้แจงการบริหารจัดการงบ QOF ปีงบประมาณ 2562 ... 04/12/2561
ตารางบันทึกข้อมูลผลงานบริการกลุ่มชาติพันธุ์มานิ และโอรังอัสรี ... 19/11/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุ ... 29/10/2561
เอกสารประกอบการประชุม ขอเชิญประชุม “ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (กลไกแ ... 29/10/2561
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ... 12/10/2561
ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 ... 14/08/2561
ประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (fit100) ปี 2561 วันที่ 2,3,8 สิงหาคม 2561 ... 02/08/2561
เอกสารประกอบประชุมผลการดำเนินงานและประเมินผลการจัดบริการการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปีงบปร ... 27/04/2561
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบสิทธิประชาชน และการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ... 25/04/2561
เอกสารประกอบการประชุม ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ... 05/03/2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างความรู้เข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนฯ ตา ... 07/02/2561
ประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561 ... 15/01/2561
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้นกรณีผู้ให้บริการ ... 11/01/2561
เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim NCH วันที่ 21 พ.ย. 60 ... 13/12/2560
เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim สิทธิ UC วันที่ 20 พ.ย. 60 ... 13/12/2560
ประชุมชี้แจง LTC และเร่งรัดการจัดทำแผน วันที่ 7-8 ธันวาคม2560 ... 13/12/2560
ชี้แจงกองทุน ปี 61 วันที่ 6-7 พ.ย. 60 ... 03/11/2560
เอกสารประกอบการประชุม การจัดการเครือข่ายโรคเรื้อรัง เพืื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ... 06/09/2560
เอกสารประชุมโปรแกรม TB DATAHUB ONLINE ... 10/08/2560
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
กลับ ขึ้นบน