ประกาศผลการสอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต (Coder) ปีงบประมาณ 2562 ... 03/12/2561
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง ... 24/08/2558
คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558 ... 08/07/2558
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยกองทุน อปท ... 21/05/2558
ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา ... 14/05/2558
ประกาศรายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ครั้งที่ 1 ปี 2558 ... 08/05/2558
ชี้แจงปรับระบบการเบิกยาต้านไวรัส และยาลดไขมัน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการอบรมโปรแกรม NAP Plus ... 24/02/2558
สปสช. เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ... 17/01/2557
สปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมกับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นฯ จัดเวทีชี้แจง “การเบิกจ่ายตรง อปท.” ... 14/01/2557
ร่วมรำลึก 6 ปีที่จากไป นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ... 13/01/2557
เลขาธิการสปสช.ดูงานจ.สงขลา ... 26/12/2556
ประชุมโรคเรื้อรังและไตวาย ... 11/12/2556
ประชุม อปสข. 6/2556 ... 04/12/2556
แสงแห่งความหวัง ณ มายอ ... 02/12/2556
ประชุมตรวจสอบและติดตามการจัดทำข้อมูล OP/PP ... 29/11/2556
แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกเป็นศูนย์บริการหลักสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ในระดับเขตพื้นที่ประจำปี ๒๕๕๖ ... 27/11/2556
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ... 22/11/2556
สุขภาพดี เริ่มที่พฤติกรรม ... 21/11/2556
ประชุมคณะทำงานฟื้นฟู 1/2557 ... 20/11/2556
รับฟังความเห็น (ร่าง) ระเบียบจริยธรรม ... 15/11/2556
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
กลับ ขึ้นบน