คู่มือประชาชน 3 เรื่อง


คู่มือประชาชน 3 เรื่อง

1.การลงทะเบียนเลือก / เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.การพิจารณาอนุญาตเป็นหน่วยบริการ  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.การพิจารณาอนุญาตให้ออกจากการเป็นหน่วยบริการโดยสมัครใจ  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่  www.info.go.th เลือก กระทรวงสาธารณสุข เลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน