คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558


คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) / 2558
 
 
 
มีข้อสงสัยติดต่อ
 
 
 
เจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน
 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
 
  456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 
  Mobile: 089 -870 -0678
 
  Office : 074-233888 ext 5356
 
   Fax :  074 - 235494
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน