แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยกองทุน อปท


แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 
นายสายันต์   อาจณรงค์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12  สงขลา
456/2  ถนนเพชรเกษม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
90110
โทรศัพท์ : 0-7423-3888 ต่อ 5357 
มือถือ : 09-0197-5258
มือถือ : 08-1277-0345
อีเมล์ : sayun.a@nhso.go.th
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน