ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


.....นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล รอง ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม “ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการ และการเบิกชดเชยค่ายา” นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า “ตามที่ สปสช.ได้จัดตั้งกองทุนยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน เพื่อบริหารระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาเข้าถึงยาที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณเภสัชกรและหน่วยบริการทุกแห่ง ที่บริหารระบบยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา ทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาที่จำเป็นและประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น” 
.....การจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากชี้แจงภาพรวมการบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 แล้ว ยังมีการชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการวัคซีนจำเป็น การบริหารจัดการยากำพร้าและยาต้านพิษ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิและร้านยา เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาในเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเภสัชกรของโรงพยาบาลต่างๆจากทุกจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมรับฟัง...เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลีกาเดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 
 
กลับ ขึ้นบน