ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน


.....ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยบริการ/รพ. ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายชดเชยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี พอ.พญ.พนมวัลย์ บุญมานพ ผอ.สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ(สบจ.)และ เจ้าหน้าจาก สบจ. ร่วมเป็นวิทยากรและตอบปัญหาในกรณีการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานเบิกชดเชยของหน่วยบริการ/รพ.ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 คน ....เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
 
กลับ ขึ้นบน