ประชุมทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562


โครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน