ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) หน่วยบริการรัฐนอกสังกัด,เอกชน ปีงบประมาณ 2562


งบค่าเสื่อมของหน่วยบริการรัฐนอกสังกัด และหน่วยบริการเอกชน

เดือนธันวาคม 2561

 

ลิงค์เข้าเว็บโปรแกรมงบค่าเสื่อม

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน