เอกสารประกอบการประชุม ขอเชิญประชุม “ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (กลไกแบบ Fee Schedule) และการจ่ายตามผลงาน งบ PPA ปีงบประมาณ 2562”


เอกสารประกอบการประชุม “ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (กลไกแบบ Fee Schedule) และการจ่ายตามผลงาน งบ PPA ปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 26 ตุลาคม 2561  โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน