แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2560


"แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2560"
 
ด้วยความเคารพ
 
ขนิษฐา  สวนแสน (ก้อย)
สปสช. เขต 12 สงขลา
456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074-233 888  ต่อ 5368 โทรสาร 074-235 494
มือถือ 085-891 4545 ,090-197 5259
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน