เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562


กลุ่มเป้าหมาย ::  ผู้บริหาร/ผู้แทน ระดับจังหวัด, ระดับหน่วยบริการ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 
วันพุธที่ 17 ต.ค. 2561  ณ  ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2561    ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน