ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562


ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

ในระหว่างวันที่ 14 - 29 ส.ค.2561  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน