ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมให้ข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สปสช. เขต12 สงขลา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมให้ข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างครับ...
https://goo.gl/forms/6qBqOEsuf315Mt642
 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน