เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim NCH วันที่ 21 พ.ย. 60


เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim NCH วันที่ 21 พ.ย. 60

 

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน