เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim สิทธิ UC วันที่ 20 พ.ย. 60


เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim สิทธิ UC วันที่ 20 พ.ย. 60

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน