ชี้แจงกองทุน ปี 61 วันที่ 6-7 พ.ย. 60


“ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม เอ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม :  จังหวัดสงขลา, ตรัง, พัทุลง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม :  จังหวัดสตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

 

หัวข้อ "ข้อมูลบริการสาธารณสุข บริหารแบบไหน เข้าถึงง่ายใช้สะดวก" Slide1, Slide2 

 

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน