ประกาศผลการสอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต (Coder) ปีงบประมาณ 2562            แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย 2561            แจ้งรายละเอียดการโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560            รายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ปี 2561            แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2560            แจ้งวันที่ประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเว็บไซต์ของ สปสช.และผ่าน Web Service โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)            ประกาศอัตราจ่ายชดเชยการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อพัฒนาระบบบริการ            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการสอบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบ  
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง  
คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558  
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  
ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกร  
ประกาศรายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ครั้งที  
         
อ่านทั้งหมด
วาระสาร "ก้าวใหม่ หลักประกันสุขภาพ" ปีที่ 11 ฉบับท
...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการระบบยาในร
เด็กและเยาวชนกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ สั
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ประชุมทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกอง
ประชุมชี้แจงระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพท
เอกสารประกอบการชี้แจงการบริหารจัดการงบ QOF ปีงบประ
ตารางบันทึกข้อมูลผลงานบริการกลุ่มชาติพันธุ์มานิ แล
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการตรวจ
 
 
อ่านทั้งหมด
การย้ายสิทธิบัตรทอง โดย Redeer 01/11/2561
 
ลงทะเบียนบัตรทองไม่ได้ โดย chk36272 30/04/2561
 
ทันตกรรม โดย Gungging26  
 
มีปัญหาเกี่ยวกับเว็บตรวจสอบสิทธิ โดย chk36272 08/03/2561
 
เข้าใช้งานไม่ได้ UCAuthentication 4 โดย bookzaat06 06/12/2560
 
 
 

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเรื่องโปรแกรมในระบบ UC กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา

456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5373, 5372  แฟกซ์  074-235494            

 
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ
ระบบสำนักงาน
IPHONE ร่วมงานกับ สปสช. โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยบริการ