มีนาคม 2018
  พฤ
(09)         01 02 03
(10) 04 05 06 07 08 09 10
(11) 11 12 13 14 15 16 17
(12) 18 19 20 21 22 23 24
(13) 25 26 27 28 29 30 31
พฤษภาคม 2018
  พฤ
(18)     01 02 03 04 05
(19) 06 07 08 09 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    

เมษายน 2018


ปฏิทิน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา)พฤ
01 (สัปดาห์  14)
คลิกดูรายละเอียดจัดอบรมค่ายเยาวชนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
02
คลิกดูรายละเอียดจัดอบรมค่ายเยาวชนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
03
คลิกดูรายละเอียดจัดอบรมค่ายเยาวชนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
04
คลิกดูรายละเอียดจัดอบรมค่ายเยาวชนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
05
06
คลิกดูรายละเอียดวันหยุด :: วันจักรี
07
08 (สัปดาห์  15)
09
คลิกดูรายละเอียดประชุมหารือทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
10
11
12
คลิกดูรายละเอียดประชุม อปสข ครั้งที่ .... / 2561
13
คลิกดูรายละเอียดวันหยุด :: วันสงกรานต์
14
15 (สัปดาห์  16)
16
คลิกดูรายละเอียดวันหยุด :: ชดเชยวันสงกรานต์
17
คลิกดูรายละเอียดวันหยุด :: ชดเชยวันสงกรานต์
18
19
คลิกดูรายละเอียดประชุมกรรมการบริหารเขต
20
คลิกดูรายละเอียดประชุมกรรมการบริหารสปสช.
21
22 (สัปดาห์  17)
23
24
25
คลิกดูรายละเอียดประชุม อคม ครั้งที่ .... / 2561
26
27
28
29 (สัปดาห์  18)
30