ประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำเนินงาน (LTC) ปี 2561 ... 15/01/2561
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้นกรณีผู้ให้บริการ ... 11/01/2561
เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim NCH วันที่ 21 พ.ย. 60 ... 13/12/2560
เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim สิทธิ UC วันที่ 20 พ.ย. 60 ... 13/12/2560
ประชุมชี้แจง LTC และเร่งรัดการจัดทำแผน วันที่ 7-8 ธันวาคม2560 ... 13/12/2560
ชี้แจงกองทุน ปี 61 วันที่ 6-7 พ.ย. 60 ... 03/11/2560
เอกสารประกอบการประชุม การจัดการเครือข่ายโรคเรื้อรัง เพืื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ... 06/09/2560
เอกสารประชุมโปรแกรม TB DATAHUB ONLINE ... 10/08/2560
Slide ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบสิทธิประชาชน และการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ... 06/06/2560
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เขต ๑๒ สงขลา ปี ๒๕๖๐ ... 30/05/2560
เอกสารการประชุม โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนฯ ปี60 ... 04/04/2560
ยอดจัดสรรตัวชีวัดพื้นทีาตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ กรณีชดเชยการจัดบริการasthma&COPD ... 24/03/2560
Slide ประกอบการอบรม HIV guidline วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ... 23/03/2560
เอกสารสำรวจคงคลังยาเอดส์ ยาลดไขมันยาวัณโรค ... 21/02/2560
เอกสารประกอบการประชุม"รู้ทัน@การดูแลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต" 15-16 ธันวาคม 2559 ... 26/12/2559
เอกสารประชุมโปรแกรมวัณโรค ... 12/12/2559
เอกสารอบรมฟื้นฟู คกก.(coder) ปี 2560 ... 01/12/2559
**ปรับ** เอกสารชี้แจง E-Claim ปีงบฯ 60 วันที่ 15-16 พ.ย. 59 ... 17/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน ปี 60 วันที่ 7-8 พ.ย. 59 ... 04/11/2559
ประชุมเตรียมความพร้อม อนุควบคุมและ อนุ ม41 ... 05/09/2559
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
กลับ ขึ้นบน