ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พน ... 06/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ... 27/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(โดยวิธีการสอบ) ... 20/10/2560
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ... 09/10/2560
ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงชนิดไร้สายห้องประชุม สำนักงาน โดยวิธีเปรียบเ ... 31/08/2560
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องเสียงไร้สายห้องประชุม ... 22/08/2560
ประกาศผลการจัดจ้างจัดกิจกรรมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบสุขภาพชุมชน NHSO 4.0" ... 02/03/2560
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง ... 24/08/2558
คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558 ... 08/07/2558
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยกองทุน อปท ... 21/05/2558
ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา ... 14/05/2558
ระบบรายงานการติดตาม และแนวทางการบริหารการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 ... 14/05/2558
ประกาศรายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ครั้งที่ 1 ปี 2558 ... 08/05/2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงบค่าเสื่อมและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบค่าเสื่อม" ... 10/04/2558
ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 02 เมษายน 2558 ... 02/04/2558
ชี้แจงปรับระบบการเบิกยาต้านไวรัส และยาลดไขมัน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการอบรมโปรแกรม NAP Plus ... 24/02/2558
สปสช. เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ... 17/01/2557
สปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมกับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นฯ จัดเวทีชี้แจง “การเบิกจ่ายตรง อปท.” ... 14/01/2557
ร่วมรำลึก 6 ปีที่จากไป นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ... 13/01/2557
เลขาธิการสปสช.ดูงานจ.สงขลา ... 26/12/2556
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
กลับ ขึ้นบน