ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง งานธุรการและงานสนับสนุนทั่วไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง 

 

หากมีข้อสงสัย รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 
ขอแสดงความนับถือ
นางสาววรรนิสา รามมาก (หนิง)
กลุ่มภารกิจบริหารและสนับสนุน สปสช.เขต 12 สงขลา
09-8279-7710
074-233888 ต่อ 5381
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน