ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(โดยวิธีการสอบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(โดยวิธีการสอบ)  

ดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ...ตามไฟล์แนบด้านล่าง

กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัด...ตามไฟล์แนบด้านล่าง

1.ตำแหน่ง งานธุรการและงานสนับสนุนทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 9.00-11.30 น. สถานที่สอบ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422

ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  12 สงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์สำนักงาน http://songkhla.nhso.go.th

==เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง งานธุรการและงานสนับสนุนทั่วไป    ==

==เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ==

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคสารสนเทศ (IT Support)  จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีผู้การคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ


3.ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย   จำนวน 1 อัตรา

สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

หากมีข้อสงสัย รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 
ขอแสดงความนับถือ
นางสาววรรนิสา รามมาก (หนิง)
กลุ่มภารกิจบริหารและสนับสนุน สปสช.เขต 12 สงขลา
09-8279-7710
074-233888 ต่อ 5381
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน