หนังสือเชิญประชุมโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ  วันที่ 29 - 30 มี.ค. 2561 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เขตแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ            แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย 2561            แจ้งรายละเอียดการโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560            รายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ปี 2561            แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2560            แจ้งวันที่ประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเว็บไซต์ของ สปสช.และผ่าน Web Service โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)            ประกาศอัตราจ่ายชดเชยการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อพัฒนาระบบบริการ            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนั  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้าง  
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง  
ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชุดร  
ประกาศจ้างเหมาบริการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องเสียง  
         
อ่านทั้งหมด
วารสารโฟกัส ธันวาคม 2559
...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการระบบยาในร
เด็กและเยาวชนกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ สั
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุม ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างความรู้เข้าใจ
ประชุมชี้แจงและลงข้อมูลแผนงานกองทุนฯและแนวทางการดำ
แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้นกรณีผู้ให้บ
เอกสารประกอบการชี้แจง E-Claim NCH วันที่ 21 พ.ย. 6
 
 
อ่านทั้งหมด
ลงทะเบียนบัตรทองไม่ได้ โดย chk36272  
 
ทันตกรรม โดย Gungging26  
 
มีปัญหาเกี่ยวกับเว็บตรวจสอบสิทธิ โดย chk36272 08/03/2561
 
เข้าใช้งานไม่ได้ UCAuthentication 4 โดย bookzaat06 06/12/2560
 
ขอลิงค์ดาวน์โหลด ไฟล์อัพเดท NHSOAuthen หน่อยครับ โดย touchkung 23/01/2560
 
 
 

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเรื่องโปรแกรมในระบบ UC กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา

456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5373, 5372  แฟกซ์  074-235494            

 
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ
ระบบสำนักงาน
IPHONE ร่วมงานกับ สปสช. โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยบริการ