ด่วน !! แจ้งปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อกวาดล้างไวรัสโปลิโอ            แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1            แจ้งผลการจัดสรรผลงาน QOF 15 ตค 58            ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา ปี 2559            แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต 12 สงขลา ปี 2558 งวดที่ 2 (เกณฑ์กลาง,นวดไทย) และจ่ายงวดเดียว(ยาสมุนไพร,ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด)รายหน่วยบริการ            การคัดเลือกกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขฯ            คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558            แจ้งจัดสรรค่าบริการตามผลงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล            รายละเอียดการค่าบริการการแพทย์แผนไทย  ปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1              ประกาศอัตราจ่ายชดเชยการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อพัฒนาระบบบริการ            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
รายชื่อโรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในพื้นที่รั  
การเปรียบเทียบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาคว  
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง  
ประกาศรายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการ SNAP ครั้งที  
คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558  
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  
         
อ่านทั้งหมด
สารสรร สปสช. เขต 12 สงขลา ฉบับ สิงหาคม 2557
...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการระบบยาในร
เด็กและเยาวชนกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ สั
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุม “The Quality of Asthma & COP
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประ
slide ชี้แจงกองทุน 59
รายชื่อยาสมุนไพร
เอกสารประกอบการประชุม อปสข 23 กันยายน 2558 "Healt
 
 
อ่านทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่ ทำไมไปทับกระทู้เดิม โดย yuraifun 18/11/2558
 
สิทธ์บัตรทองหายไป โดย let 29/09/2558
 
ทำจ่ายตรงไม่ได้เนื่องจากติดสิทธิบัตรทอง โดย may 29/06/2558
 
LM - License Manager โดย chk36272 13/01/2558
 
โปรแกรม CPP โดย atthakorn 12/01/2558
 
 
 

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเรื่องโปรแกรมในระบบ UC กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา

456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5373, 5372  แฟกซ์  074-235494            

 
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ
ระบบสำนักงาน
IPHONE ร่วมงานกับ สปสช. โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยบริการ