แจ้งวันที่ประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเว็บไซต์ของ สปสช.และผ่าน Web Service โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)            ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย              แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2559            แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย งวดที่ 1 ปี 2559            ประกาศ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์ สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน พ.ศ.2559            หนังสือแจ้งรายละเอียดงบค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน            ประกาศอัตราจ่ายชดเชยการให้บริการผู้ป่วยในเพื่อพัฒนาระบบบริการ            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศจัดจ้างจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ระบ  
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง  
คำสั่งแต่งตั้ง อปสข เขต 12 สงขลา ปี 2558  
แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  
ประกาศ ขั้นตอน กำหนดเวลา การคัดเลือก และสรรหาอนุกร  
ระบบรายงานการติดตาม และแนวทางการบริหารการให้วัคซีน  
         
อ่านทั้งหมด
วารสารโฟกัส ธันวาคม 2559
...
 
 
 
อ่านทั้งหมด
ชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยา การบริหารจัดการระบบยาในร
เด็กและเยาวชนกว่า 200 คน ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ สั
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด
เอกสารสำรวจคงคลังยาเอดส์ ยาลดไขมันยาวัณโรค
เอกสารประกอบการประชุม"รู้ทัน@การดูแลผู้ป่วยบำบัดทด
เอกสารประชุมโปรแกรมวัณโรค
เอกสารอบรมฟื้นฟู คกก.(coder) ปี 2560
**ปรับ** เอกสารชี้แจง E-Claim ปีงบฯ 60 วันที่ 15-1
 
 
อ่านทั้งหมด
ขอลิงค์ดาวน์โหลด ไฟล์อัพเดท NHSOAuthen หน่อยครับ โดย touchkung 23/01/2560
 
ขอทราบขั้นตอนการปรับปรุงสิทธิ โดย chk36272 26/12/2559
 
การใช้สิทธิครอบครัว อสม. โดย chk36272 15/06/2559
 
ไม่เปลี่ยนสิทธิ จะใช้สิทธิได้มั้ย โดย chk36272 18/04/2559
 
การลงทะเบียนบัตรทองผู้พิการ โดย chk36272 08/04/2559
 
 
 

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเรื่องโปรแกรมในระบบ UC กรุณาติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา

456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-233888 ต่อ 5373, 5372  แฟกซ์  074-235494            

 
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร สปสช.สาขาจังหวัด
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ
ระบบสำนักงาน
IPHONE ร่วมงานกับ สปสช. โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยบริการ